Portal Finansowy e-Banki

Szukaj:

Usługi maklerskie w iPKO i w Inteligo

Solidny zysk z nowej polisy


Wybór podmiotów oferujących akcje w procesie podwyższenia kapitału zakładowego

21 lipca, realizując uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku, Zarząd PKO BP dokonał wyboru: Deutsche Bank oraz Bank of America Merrill Lynch jako podmiotów oferujących akcje w procesie podwyższenia kapitału zakładowego Banku (Globalnych Współkoordynatorów Oferty i Współprowadzących Księgę Popytu – Joint Bookrunners). Istotne warunki umowy, która ma być zawarta z wybranymi bankami zostały uzgodnione z Radą Nadzorczą Banku.

W wyniku wewnętrznego postępowania ofertowego postanowiono wybrać konsorcjum składające się z banku o charakterze uniwersalnym i banku stricte inwestycyjnego, których komplementarne specjalizacje pozwolą zoptymalizować funkcjonowanie konsorcjum.

Wybrani przez PKO BP członkowie konsorcjum – Deutsche Bank, ze względu na uniwersalny charakter, obecność w Polsce oraz udokumentowane doświadczenie w plasowaniu papierów dłużnych PKO Banku Polskiego (bank pełnił rolę bookrunnera w emisji obligacji podporządkowanych PKO BP w 2007 r.) oraz Bank of America Merrill Lynch, gwarantujący dotarcie do inwestorów zagranicznych, w tym do rynku amerykańskiego – spełniają założone kryteria dotyczące optymalnej struktury i składu konsorcjum.

W celu zapewnienia optymalnego plasowania akcji wyemitowanych przez PKO BP naszą intencją Banku jest, aby wybrane konsorcjum zaangażowało jako Współprowadzącego Księgę Popytu (ang. Junior Bookrunner) lub pełniącego w ofercie analogiczna rolę UniCredit CAIB Poland S.A.- banku posiadającego szerokie możliwości dystrybucji akcji wśród krajowych inwestorów instytucjonalnych. Jak najszersze dotarcie do klientów indywidualnych zapewni Dom Maklerski PKO BP.

- Wybór członków konsorcjum jest istotnym krokiem w procesie podwyższenia kapitału zakładowego PKO BP. Chciałbym podkreślić, że wszystkie prace w tym zakresie postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem – mówi Wojciech Papierak pełniący obowiązki Prezesa Zarządu PKO BP.

* * *

Bank of America Merrill Lynch (BAML) cieszy się opinią jednego z najlepszych globalnych banków inwestycyjnych, mającego znaczące osiągnięcia w dziedzinie doradztwa z zakresu pozyskiwania finansowania. Bank ten utrzymuje pierwszą pozycję wśród instytucji obsługujących emisje akcji. Od początku obecnego kryzysu BAML pozostawał w grupie liderów rynków ofert. Od 2008 roku BAML przeprowadził ok. 350 ofert akcji i uplasował walory o wartości ponad 93 mld EUR wśród inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych na całym świecie.

Deutsche Bank jest wiodącym globalnym bankiem uniwersalnym posiadającym ugruntowaną pozycję w zakresie bankowości inwestycyjnej, komercyjnej i transakcyjnej oraz działającym poprzez dobrze rozwiniętą sieć oddziałów detalicznych w Europie. Zatrudnia około 78 tys. pracowników w 76 krajach. Deutsche Bank jest wiodącą instytucją finansową o szerokim doświadczeniu w zakresie transakcji pozyskania kapitału poprzez publiczne emisje nowych akcji (IPO), oferty typu follow-on, emisje z prawem poboru, transakcje pakietowe, emisje z przyspieszoną budową księgi popytu, emisje obligacji zamiennych na akcje. Deutsche Bank był i jest mocno zaangażowany w działalność w regionie Europy Środkowo – Wschodniej – posiada szeroką lokalną platformę dystrybucyjną wspartą zespołem analiz giełdowych, sprzedaży oraz obrotu.

Marek Kłuciński
rzecznik prasowy PKO Banku Polskiego

Dodaj komentarz:

Może zainteresują Cię również artykuły:

    No related posts

Bank PKO BP
Inteligo

Reklama

Partnerzy

Najnowsze na forum

Fundusze inwestycyjneFundusze inwestycyjne
Jak zacząć zarabiać na funduszach inwestycyjnych, wykorzystując sprawdzone mechanizmy rynkowe...


LOGO