Portal Finansowy e-Banki

Szukaj:

Usługi maklerskie w iPKO i w Inteligo


Ubezpieczenia dla posiadaczy SUPERKONTA, kart płatniczych i pakietów biznesowych w PKO BP

Od maja 2009 r. klienci PKO Banku Polskiego korzystający z rachunków SUPERKONTO, kart debetowych i obciążeniowych oraz posiadacze pakietów BIZNES KOMFORT i BIZNES SUKCES bez ponoszenia dodatkowych opłat korzystają z nowych ubezpieczeń przygotowanych we współpracy z Generali TU SA, PZU SA i Mondial Assistance.

Dla posiadaczy i współwłaścicieli rachunków SUPERKONTO przeznaczone jest ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków przygotowane we współpracy z Generali TU SA. Zakres ubezpieczenia obejmuje: śmierć, całkowite inwalidztwo oraz trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a także dostęp do całodobowej infolinii medycznej i rodzinnej. Ochrona ubezpieczeniowa działa na terenie całego świata. W ramach oferowanych świadczeń Generali pokrywa również koszt wizyty lekarza specjalisty, jeśli Ubezpieczony po pobycie w szpitalu będzie potrzebował dodatkowej konsultacji.

Posiadaczom i użytkownikom kart debetowych PKO Ekspres i PKO Graffiti korzystają natomiast z przygotowanego we współpracy z PZU SA ubezpieczenia:

  • nieuprawnionego użycia karty – szkód powstałych na skutek konsekwencji utraty karty w wyniku rabunku, kradzieży lub zagubienia, do wysokości 150 EUR, czyli do kwoty, która obciąża posiadacza karty na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  • rabunku gotówki pobranej przy użyciu karty z bankomatu lub terminala POS,
  • „Bezpieczny portfel” – obejmujące udokumentowane koszty zakupu portfela, torebki, teczki, plecaka, itp. oraz dorobienia kluczy, wydania nowych dokumentów tożsamości oraz innych dokumentów o podobnym charakterze, utraconych w związku z ww. zdarzeniami.

Z podobnej oferty korzystają także posiadacze kart obciążeniowych PKO VISA Classic. Przygotowana ona została także we współpracy z PZU SA i obejmuje ubezpieczenia:

  • nieuprawnionego użycia karty – szkód powstałych na skutek utraty karty w wyniku rabunku, kradzieży lub zagubienia, do wysokości 150 EUR, czyli do kwoty, która obciąża posiadacza karty na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  • towarów zakupionych przy użyciu karty od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia powstałego w ciągu 30 dni od daty zakupu,
  • gwarancji najniższej ceny – ubezpieczyciel pokrywa różnicę między wartością zakupu a ceną wynikającą z oferty niższej ceny, jeżeli w ciągu 30 dni od daty zakupu kupujący znajdzie ofertę niższej ceny dla tego samego produktu.

Dla klientów z segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, posiadaczy pakietów BIZNES KOMFORT i BIZNES SUKCES przygotowane zostało – we współpracy z Mondial Assistance – ubezpieczenie SuperAssistance Biznes. Umożliwia ono skorzystanie z profesjonalnych usług assistance lub uzyskanie szybkiej informacji dotyczącej funkcjonowania małego lub średniego przedsiębiorstwa. SuperAssistance Biznes obejmuje zorganizowanie przez firmę assistance pomocy, np. interwencyjnej w sytuacji ryzyka utraty lub zniszczenia mienia firmy, organizacyjnej w powrocie do firmy, zastępstwie w podróży lub kontynuacji podróży oraz szybkie udzielenie ważnej informacji (m.in. o sieci usługodawców wykonujących usługi remontowe, infolinii medycznej czy infolinii HR). Ubezpieczenie zawiera także serwis Concierge.

- Nowe ubezpieczenia zaoferowane klientom detalicznym i klientom MSP stanowią uzupełnienie dotychczasowej oferty z zakresu bancassurance przygotowywanej przez PKO BP wspólnie z naszymi partnerami – towarzystwami ubezpieczeniowymi – mówi Beata Kamińska, dyrektor Biura Ubezpieczeń. Objęcie ponad 6 milionów naszych Klientów ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków lub pakietem ubezpieczeń dodanych do kart debetowych jest dla nich dodatkową korzyścią, mającą pozytywny wpływ zarówno na bezpieczeństwo Klientów, jak również na bezpieczeństwo dokonywanych przez nich transakcji. Korzystanie z nowych ubezpieczeń nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Klientów – dodaje Beata Kamińska.

Dodaj komentarz:

Może zainteresują Cię również artykuły:

    No related posts

Bank PKO BP
Inteligo

Reklama

Partnerzy

Najnowsze na forum

Fundusze inwestycyjneFundusze inwestycyjne
Jak zacząć zarabiać na funduszach inwestycyjnych, wykorzystując sprawdzone mechanizmy rynkowe...


LOGO